Escort-Europe.com, the Big Directory of Escorts in Europe. Showing Female Escorts, Male Escorts, Transexual Escorts (Shemale and Ladyboys) in Europe, the Middle-East, Asia, America and the whole world. Independent and Agency Escorts.

Browse Escort-Europe.com securely with SSL [ HOME ] — [ FREE ADVERT OR LOGIN ] — [ LINK TO US ] — [ DIRECTORY ] — [ CONTACT US ]

Wolf - Escort Ljubljana, Escort Slovenia

Call: +wolfwolverine28@gmail.com

Remember to tell Wolf you saw the ad on Escort-Europe.com

Ljubljana escorts

Spremstvo, escort, moški za spremstvo, escort za ženske, spremstvo za ženske in dame, spremljevalec žensk, spremljevalec, masaža za dame, ženske...

Potrebujete moškega za spremstvo, družbo, masažo...?

Sem diskreten fant iz okolice Ljubljane in nudim spremstvo urejenim dekletom in damam.

Potrebujete spremljevalca, ki vas bo spremljal na večerjah, službenih potovanjih, sprejemih, v gledališču, na potovanjih, koncertih ali za intimne trenutke v dvoje?
V kolikor je vaš odgovor da, potem ste na pravem mestu. Več o meni in ostale informacije si lahko preberete spodaj. Storitve, ki so Vam na voljo:

- masaža (amatersko pa vendarle odlično:)
- spremstvo (prireditve, dogodki, zabava..)
- pogovor
- intimni trenutki
- sprejemam tudi vaše predloge (v kolikor potrebujete kaj specifičnega, sporočite in se bomo dogovorili)

Zakaj bi potrebovali spremstvo?

Razlogov je lahko veliko in ravno zaradi tega 'spremstvo' ni več tabu, kot mogoče nekateri mislijo.

Življenje je kratko zato ga uživajte v polni meri, predvsem pa se ne ozirajte na mnenje ostalih.
Kaj vam je všeč in kaj imate rade najbolje veste sami.

- mogoče ste prezaposlene in nimate časa za resno vezo oz. 'vzdrževanje' le te hkrati pa nočete biti prikrajšani za takšne in drugačne užitke?

- mogoče po napornem dnevu v službi potrebujete sproščujočo masažo, mmogoče samo pogovor ali bi rade preživele nekaj trenutkov v dvoje?

- mogoče bi rade vašemu vsakdanjemu življenju dodale nekaj pestrosti?

- življenje je kratko zakaj ga torej ne bi izkoristile na način, ki ga hočete in potrebujete?

- mogoče se rade razvajate v dvoje - mogoče je torej sedaj pravi trenutek?

- mogoče bi se rade (ponovno) počutile kot prave ženske?

- mogoče bi samo rade pozabile na vsakdanje skrbi in stres in bi preprosto samo uživale?

- mogoče rade poskušate nove stvari?

- mogoče potrebujete oz. vas zanima sex z neznancem?

- .... tu je samo nekaj razlogov, za vsak dodaten razlog, ki ga napišete in pošljete na email pa dobite 10% popusta pri prvem srečanju :)Moje zahteve:

- spremstvo nudim samo predstavnicam ženskega spola
- minimalen čas spremstva je vsaj 2 uri
- vaša polnoletnost
- diskretnost (moja celotna slika ne bo objavljena na tej strani - ob vašem zanimanju vam lahko pošljem sliko telesa - brez obraza)

Kako lahko naročim "spremstvo"?

Popolnoma enostavno. Drugače sem čisto navaden fant tako da kar brez strahu :) Pošljite mi email sporočilo na:wolfwolverine28@gmail.com

Vaša telefonska številka ni obvezna, vse kar potrebujem je vaš email naslov, ime ter v primeru da se zanimate za spremstvo predviden datum.
Kraj srečanja je po dogovoru in ga tudi lahko predlagate. Zaželjeno je tudi da vsaj v stavku ali dveh napišete kaj od srečanja pričakujete oz. kako
približno naj bi vse skupaj potekalo oz. za kakšne vrste 'spremstvo' gre - spremstvo na dogodek, prireditev.., masaža itd.
To pa je tudi vse kar morate storiti. V primeru dodatnih vprašanj in nejasnosti mi prav tako lahko pošljete email.
Kaj lahko od mene pričakujete?

- popolno diskretnost (brez telefonskih klicev, SMS sporočil in podobno - razen v primeru da tako želite oz. dovolite. V nasprotnem primeru komunikacija poteka preko e-mail sporočil - spoštujem vašo zasebnost!)
- čistost, urejenost in zanesljivost
- točnost
- simpatičnost
- prilagodljivost
- smisel za humor
- itd.
English

Life is short so enjoy it fully, above all, ignore the opinion of others.
What do you like and what you like best to know yourself.

- Maybe you are too busy and do not have time for a serious relationship or. 'Maintenance' only this but also do not want to be deprived of this and other pleasures?

- Perhaps after a long day at work you need a relaxing massage, mmogoče just talk, or would like to spend a few moments in the two?

- Would like to be your everyday life add some variety?

- Life is short, therefore, why not take advantage of in the way that you want and need?

- It can be like pampering for two - can therefore now is the right moment?

- It would be like to (re) feel like a real woman?

- Maybe we just like to forget about everyday worries and stress, and to simply enjoy?

- Can be like trying new things?

- Possible need or. You are interested in sex with a stranger?

- .... Here it is just some of the reasons for each additional reason to write it and send it to the email you get 10% discount on their first meeting :)My requirements:

- I offer escort only to members of the female sex
- Minimal time separated at least 2 hours
- Your adulthood
- Discretion (my whole picture will not be published on this page - on your interest you can send a picture of the body - without a face)

How can I order "escort"?

Perfectly simple. Otherwise, I'm just an ordinary guy so that you without fear :) Send me an email message to: wolfwolverine28@gmail.com

Your telephone number is not required, all you need is your email address, name, and in case you are interested to escort the expected date.
Venue is negotiated and it also may suggest. It is also desired that at least one or two sentences write what the meeting or expect. how
about to take place or all together. for what kind of 'escort' case - escort to the event, the event .., massage, etc.
This is all you need to do. In case of further questions and confusion we may also send an email.
What can you expect from me?

- Complete discretion (no phone calls, text messages and the like - except in the case that both want and. Let. Otherwise, communication via e-mail messages - We respect your privacy!)
- The cleanliness, orderliness and reliability
- accuracy
- attractiveness on
- flexibility
- sense of humor
- Etc.

Escort Basic Details:
Type: Female escort
Sexual orientation: Straight
Nationality: Slovenia
Ethnicity: White
Languages: English,Slovenian,Italian,Deutsch
Age: 29
Hair Colour: Black
Height: 180 cm / 70 inches
Shaved: Yes
Country: Slovenia
City: Ljubljana
Town: Vič
Takes cards: Yes
Contact Escort:
Phone: +wolfwolverine28@gmail.com
Remember to tell Wolf you saw the ad on Escort-Europe.com

Escort Erotic Services:
Oral (with condom)   Anal   Clothed massage   Lapdance   Shared Shower   Handcuffs   Anal Top   Uniforms   Oral (without condom)   French Kissing   CIM (without condom)   Toys   Dinner Dates   Naked massage   Deep Throat   Role Playing   Tie and Tease   Kinky Sex   CIM (with condom)   Striptease   Watersports   Facials   Reverse Oral   Costumes   Happy ending   Sex Toys   Massage  
Escort Rates: In-call Out-call
30 Minutes: Ask Ask
1st Hour: Ask Ask
Additional Hours: Ask Ask
Dinner Date (3 hrs): Ask Ask
All Night (12 hrs): Ask Ask
All Day & Night (24 hrs): Ask Ask

This Escort-Europe.com website is strictly intended for adult viewing only. By browsing this site you are agreeing that you are legally entitled to do so. If you are under 18, please leave this website now. Escort-Europe.com is a classified advertising website only and has no connection to any of the individuals or other websites named here. We are not an escort agency and are not involved in the escort or prostitution business.